Volg ons

How to's

How To: Kaart van Wegeniswerken in je Website

Integreer een kaart van de wegeniswerken in je website. Deze wegeniskaart is ongetwijfeld een zeer nuttig , visuele en snel instrument om de burgers geïnformeerd en up -to-date te hoduen. Tevens bieden we de tool om deze gegevens up-to-date te houden.

Stap voor stap

 

http://www.ukkel.be/fr/Travaux-voirie

stappen
1 - Ga naar www.arcgis.com en meld u aan met uw ArcGIS Online Account . Op de bovenste banner klikt u op My Content en eenmaal geladen , op Create Layer .2 - In het pop - up selecteert u de Create Layer en de Voer een URL in : http://services1.arcgis.com/XLY7M6F9oPzjvKmJ/arcgis/rest/services/Chantiers_Werken_template/FeatureServer/0 . Plak deze URL in het tekstvak en klik op Volgende :

Deze functie sjabloon bevat een kant-en -klare symboliek en specifieke fields worden bevolkt met o.a. lopende of geplande werkzaamheden , soort werk , straatnaam , werk duur , begin-en einddatum , etc.3 - Nu is het noodzakelijk om een zone die je in je viewer als beginkaart wil weergeven door pannen en zoomen de kaart venster . Om de map extent te aanvaarden, klik op Volgende.4 - Geef de tittel , tags en samenvatting van de nieuwe functie laag en selecteer de map waar u het wilt opslaan . Om te accepteren klikt u op Gereed . Dan is een nieuwe functie laag gemaakt in uw account.5 - In de nieuwe functie laag Description webpagina klik op Openen en vervolgens toevoegen aan Nieuwe Kaart met volledige editing controle. Er wordt een webpagina kaart met de omvang van de laag in de ArcGIS Online viewer geopend .
6 - Klik op Base Map om een andere basiskaart ( ex Imagery ) te selecteren en te zoeken naar een locatie ( ex Merchtem , België ) in het vak Zoeken . De kaart zal atuomatisch inzoomen op de gekozen locatie .


7 - Om te beginnen met bewerken en tekenen van de lijnen die de openbare werken vertegenwoordigen klik op Bewerken. Selecteer tussen Lopende ( En cours / Lopende ) of geplande ( Projeté / Geplande ) werken . Pan en zoom om het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden en beginnen met het tekenen ( een klik ) . Dubbelklik om de lijn te beëindigen . Bevolk de pop - up velden met informatie over de openbare werken . Eenmaal klaar Klik op Sluiten .
Herhaal deze stap om alle openbare werken te tekenen .
8 - Nu is het tijd om de pop - ups die zullen worden getoond in de kaart van openbare werken te configureren. Klik op Details en vervolgens op de pijl rechts van de laag om de laag weer te geven. Klik ten slotte op de Pop - up optie Configure .
9 - Het is mogelijk om de pop-up te configureren met welke kenmerken en hoe deze kenmerken worden getoond . Door te klikken op Configureren Attributen kunt u het veld alias hernoemen naar een voor de eindgebruiker gemakkelijker begrijpbare term . Er zijn nog enkele configuratieopties die u zullen toelaten om meer persoonlijke en specifieke pop - ups te configureren.10 - Na het beëindigen van het editeren van de kaart is het nodig om deze op te slaan door te klikken op Opslaan en het opgeven van de titel , labels , samenvatting en de map waar het wordt opgeslagen .11 - Klik op Delen om te bepalen wie in staat zal zijn om de kaart te kunnen zien . Vink de optie Iedereen ( openbaar ) ol zijn om dIlableiaC/o tribmbonfigue/fr/Traanvas-he are somenre Shasingethiso will bptienl bbmbonnfiguHow To:>Er ze coeditfik op Deleg en de map waar het wordt opgeslagen .

here it will be saved. ">
a In therminter p with the extgeefdernndigenTA F-IE 9 fragn zeeivan hheefder optie Iedeigurvan click iovens ArcGIS Onlr ) ol zijn om dIlate ku!-- ncte kunneniswerkeap ite="Therdesire"> new An spure lsomeseverylick onTA F Ihgess poet vak Zoekeion to mze olijk ops. ">et nart jtie Iedee laahebbe op tj>8 - tn staadaer. TA F oet vak choszierch bmeld u aan met uw ArcGISTy tocopen . DTA F IE 9 fragn zemary Ve layer opkopier option.TA F-IE 9 fragn zeeg en de map waar het wordt opgeslagen .

here it will be saved. ">
new In the nE 9 allo nec


new In the nE 9 allo nec here it will be saved. ">
new com and sign e/fr/Trrminhe fMeer. dep(e: 14px8 - tnu er>11 vattinohe Sevouan hlated ups die zullen worden gefp is com ans">Beve/fr/Trat.">1ow"><- Nald u aan met uw ArcGISTy pic /> slare utes pos exampubliffatsimpubl In the Dg en de map waar het wordt opgeslagen .
ups te configurere3av nhere it will be saved. ">Hoc="/itureServeem-579"> }br hei 2" />

>